zkoušky, měření, analýzy

Osvědčení o akreditaci č. 388/2019

AKR_2019_CJ

Společnost VZLU TEST, a.s. úspěšně završila přechod na novou verzi normy ČSN EN ISO/IEC 17025 a získala nové Osvědčení o akreditaci č. 388/2019 pro zkušební laboratoř č. 1318.
Kompletní Osvědčení o akreditaci je k dispozici v sekci KE STAŽENÍ.