zkoušky, měření, analýzy

Získání Osvědčení o akreditaci

Akreditace2016

29.ledna 2016 získala společnost VZLU TEST, a.s. Osvědčení o akreditaci Českého institutu pro akreditaci jako akreditovaná zkušební laboratoř č.1318. Došlo tak k převedení stejného Osvědčení o akreditaci, udělenému dříve Výzkumnému a zkušebnímu leteckému ústavu, a.s., útvaru Zkušební laboratoře, který prováděl příslušné činnosti do konce roku 2015. 

Osvědčení o akreditaci vydané Českým institutem pro akreditaci pro VZLU TEST, a.s., zahrnuje veškeré činnosti z předchozího osvědčení a umožňuje společnosti VZLU TEST, a.s. kontinuálně pokračovat v realizovaných činnostech a poskytovaných zkušebních službách v plném rozsahu.