zkoušky, měření, analýzy

Jakost

quality

 

Kvalita našich služeb je rozhodujícím momentem konkurenceschopnosti a tím i základní podmínkou úspěšnosti společnosti. Aby bylo dosaženo úspěchu a vytvářeno výrazné povědomí o společnosti jako o kvalitním, způsobilém a důvěryhodném partnerovi a dodavateli, jsou naše zkušebny akreditovány a certifikovány dle norem:

  • ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Požadavky shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Osvědčení o akreditaci je ke stažení vpravo.

  • ISO 9001:2015 Systémy managementu kvality – Požadavky. Certifikát je ke stažení vpravo

Zkušebna mechanické odolnosti a Zkušebna klimatotechnologie jsou na základě splnění požadavků civilních leteckých předpisů České republiky držiteli Oprávnění Úřadu pro civilní letectví České republiky. Oprávnění je ke stažení vpravo.

Zkušebna mechanické odolnosti a Zkušebna klimatotechnologie vlastní Osvědčení od Ministerstva obrany k posuzování shody vlastností výrobků vojenské letecké techniky s požadavky stanovenými technickými normami.

Zkušebna hydrauliky má uděleno právo používání razítka Sdružení českých zkušeben a laboratoří s pořadovým č. 031.

Dodržování systému jakosti je pravidelně ověřováno a přezkoumáváno interními a externími audity.