zkoušky, měření, analýzy

Nové vydání Osvědčení o akreditaci pro VZLU TEST, a.s.

OBR_ACR2023

Zkušební laboratoř č. 1318 společnosti VZLU TEST, a.s. obdržela nové vydání Osvědčení o akreditaci č. 335/2023 podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. 

Kompletní Osvědčení o akreditaci je k dispozici v sekci KE STAŽENÍ.

Fotogalerie