zkoušky, měření, analýzy

O nás

Budova VZLU TEST

 

Společnost VZLU TEST, a.s. vznikla v roce 2015, jako dceřiná společnost Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s. Hlavním posláním společnosti je provádění komerčních činností v oblasti zkušebnictví. Mezi hlavní produkty patří zejména:

 

● zkoušky mechanické odolnosti (vibrace, rázy, zrychlení)

● klimatické a korozní zkoušky

● tlakové zkoušky

● zkoušky prvků a systémů na LPG, CNG

● elektrické zkoušky a měření

● revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení

● kalibrace vybraných veličin

 

Služby jsou poskytovány širokému okruhu průmyslových subjektů a firem, působící v oblasti automobilového průmyslu, letectví, drážních a kolejových vozidel a dalších příbuzných průmyslových oborů.