zkoušky, měření, analýzy

Revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení

tlak_nadob

Od roku 2020 provádíme revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení, vč. např. revizí vzdušníků kompresorů apod.  Společnost VZLU TEST, a.s. má k této činnosti uděleno příslušné Oprávnění, vydané Technickou inspekcí České republiky pod č. 0346/3/20/TZ-T-NA.

Oprávnění se vztahuje na kategorii NA (tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 103), zahrnující zároveň i kategorii NB (ostatní tlakové nádoby (tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem do 0,2 MPa včetně, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu nižší nebo rovnu 103).

Soubory

ke stažení

Fotogalerie