zkoušky, měření, analýzy

Upozornění na zneužití jména společnosti a falešné certifikáty

Upozornění

Společnosti

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

IČ: 00010669

Se sídlem Beranových 130, Praha – Letňany, PSČ 199 05

(VZLÚ)

 a

VZLU TEST, a.s., oznamují zjištěné zneužití své identity a výskyt falešných certifikátů obsahujících jejich identifikační prvky.
IČ: 04521820

Se sídlem Beranových 130, Praha – Letňany, PSČ 199 05

(VZLU TEST)

oznamují, že dne 5.11.2020 bylo zjištěno z obchodní korespondence, že v rámci prodeje čistících prostředků distribuovaných pod značkou LUMINOUS AVIATION/LUMINOUS AVIATION PREMIUM jsou předkládány falešné certifikáty obsahující kombinaci jejich identifikačních údajů a způsobilé vyvolat nepravdivý dojem, že dané produkty byly ze strany VZLÚ či VZLU TEST testovány a schváleny. (viz odkaz 123)

K tomu obě společnosti podávají následující vyjádření:

  • Dané produkty nikdy nebyly VZLÚ ani společností VZLU TEST nikdy testovány.
  • S brazilskou společností uvedenou v certifikátech VZLÚ ani VZLU TEST nemají a nikdy neměly žádný obchodní vztah.

VZLÚ ani VZLU TEST tedy s předmětnými dokumenty nemají nic společného a od jeho obsahu se zcela distancují.

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.                                 VZLU TEST, a.s.