zkoušky, měření, analýzy

Chemické analýzy, měření čistoty hydraulických olejů, paliv a jiných kapalin

obrzek2-3-20160117234831

Nabízíme:

 • Stanovení chemického složení materiálů na bázi Fe, Al a Cu pomocí spektrální analýzy na bázi optické emisní spektrometrie (OES )
 • Stanovení kovových prvků v materiálech (po rozpuštění ve směsy kyselin), pomocí metody atomové absorpční spektrometrie ( AAS).
 • Stanovení obsahu kovových prvků v odpadních vodách pomocí metody AAS
 • Stanovení stupně znečištění provozních kapalin – počet a velikost částic dle příslušných norem
 • Mikroskopický rozbor - filtrování na ultrafiltru, kvalitní mikrofotografie
 • Určení povahy částic - event. chemické rozbory pomocí atomové absorpční spektrometrie
 • Provádíme měření zaslaných vzorků ve speciálních vzorkovnicích

 

Vybavení pro chemické analýzy

 • Optický emisní spektrometr BAIRD- Foundrymate (USA) s dvěma optickými systémy s ohniskovou vzdáleností 0,75 m (vzduch) a 0,5 m (vakuum)
 • Dvoukanálový atomový absorpční spektrometr PERKIN-ELMER (USA)

 

Vybavení pro měření čistoty

 • PAMAS SBSS
 • kalibrace dle NAS 1638 (po rekalibraci v ISO 4406);
 • laminární box TELSAR AH-100
 • fotomikroskop s 1000násobným zvětšením
 • Software Import 4,0

 

Zákazníci:

 • Strojírenské výrobní závody
 • Dodavatelé a sklady hutního materiálů
 • Provozy s galvanickými a chemickými povrchovými úpravami
 • Firmy provádějící údržbu letounů
 • Firmy vyvíjející či provozující hydraulická zařízení a systémy
 • Firmy provozující dopravní prostředky s hydraulickými systémy
 • Firmy zabývající se výrobou a skladováním paliv
 • Firmy vyvíjející a provozující filtrační zařízení

 

Kontakty:

Ing. Miroslav Valeš, Ph.D.
ředitel VZLU TEST, a.s.
Tel: +420 225 115 267, +420 724 966 830,  fax: +420 225 115 430
e-mail: vales@vzlutest.cz

Ing. Pavel Malý
vedoucí Zkušebny klimatotechnologie
Tel: 225 115 113, +420 724 278 559, fax: +420 225 115 430
e-mail: maly@vzlutest.cz

 

Fotogalerie