zkoušky, měření, analýzy

Zkoušky elektrických systémů

obrzek3w-20160117234832

Nabízíme:

Elektrické zkoušky systémů letadel a dalších výrobků podle DO-160D a MIL-STD:

 • Magnetické účinky
 • Napájení
 • Napěťové jehlové impulsy
 • Ovlivnitelnost nízkofrekvenčními signály vedenými po napájecím vedení
 • Ovlivnitelnost indukovanými signály
 • Ovlivnitelnost přechodovými jevy způsobenými blesky
 • Elektrostatický výboj
 • Ovlivnitelnost podle normy ČSN EN 61000-4-2 (-4, -5)

 

Typové a kusové zkoušky točivých elektrických zařízení:

 • Zkouška naprázdno
 • Zkouška nakrátko
 • Dielektrická zkouška
 • Izolační zkouška
 • Vibrace a chvění
 • Měření závislosti el. veličin na otáčkách, zatížení, teplotním či jiném namáhání

 

Zkoušky a přezkušování generátorů a zdrojových souprav letadel.

 

Vybavení:

Zdroje:

 • generátory impulsů RTCA/DO-160D (RG 560, GTSO-1MHz a 10MHz)
 • generátory impulsů ČSN EN 61000-4-2 (4 a 5)
 • generátor elektrostatických impulsů SRG 200

 

Normy (nejčastější typ prováděných zkoušek):

RTCA/DO-160 Kapitola 15 Magnetické účinky
RTCA/DO-160 Kapitola 16 Napájení
RTCA/DO-160 Kapitola 17 Napěťové jehlové impulsy
RTCA/DO-160 Kapitola 18 Ovlivnitelnost nízkofrekvenčními signály vedenými po napájecím vedení
RTCA/DO-160 Kapitola 19 Ovlivnitelnost indukovanými signály
RTCA/DO-160 Kapitola 20 Ovlivnitelnost vysokofrekvenčními signály (vyzařovanými a vedenými) - Partnerská laboratoř
RTCA/DO-160 Kapitola 21 Vyzařování vysokofrekvenční energie - Partnerská laboratoř
RTCA/DO-160 Kapitola 22 Ovlivnitelnost přechodovými jevy způsobenými blesky
RTCA/DO-160 Kapitola 25 Elektrostatický výboj
MIL-STD-461E CS 101 Ovlivnitelnost po vedení, napájecí vodiče 30 Hz až 150 kHz
MIL-STD-461E CS 116 Ovlivnitelnost po vedení, tlumené sinusové děje, kabely a napájecí vodiče 1MHz a 10MHz
ČSN EN 61000 -4-2 Elektrostatický výboj - zkouška odolnosti
ČSN EN 61000 -4-4 Rychlé elektrické přechodové jevy / skupiny impulsů - zkouška odolnosti
ČSN EN 61000 -4-5 Rázový impuls - zkouška odolnosti
ČSN EN 60349-2 7.3.1 zkouška naprázdno a nakrátko
ČSN EN 60349-2 7.5 Dielektrické zkoušky
ČSN EN 60349-2 7.6 zkouška
vibrací (nevývaha)

 

Zákazníci:

 • výrobci elektrických soustav letadel
 • výrobci a uživatelé ventilátorů
 • výrobci a uživatelé generátorů a zdrojových soustav

 

Kontakty:

Ing. Miroslav Valeš, Ph.D.
ředitel VZLU TEST, a.s.
Tel: +420 225 115 267, +420 724 966 830,  fax: +420 225 115 430
e-mail: vales@vzlutest.cz

Lukáš Mazánek
Zkušebna mechanické odolnosti
Tel: +420 225 115 143, fax: +420 225 115 430
e-mail: mazanek@vzlutest.cz

Fotogalerie