zkoušky, měření, analýzy

Zkoušky hydrauliky a LPG / CNG

dscn1298s-20160117234832

Nabízíme:

 • zkoušky hydrostatickým tlakem
  • zkoušky tlakových nádob
  • destrukční zkoušky do tlaku 300 MPa
  • zkoušky zbytkové pevnosti
  • zkoušky výměníků, výparníků a kondenzátorů
  • zkoušky kovových i kompozitních hydraulických prvků
  • zkoušky brzdových trubek
  • zkoušky hydraulických hadic
 • zkoušky hydrodynamickým tlakem
  • cyklické zkoušky hydraulických prvků do 45 MPa
  • cyklické zkoušky výměníků, výparníků a kondenzátorů
  • cyklické zkoušky hadic
  • cyklické zkoušky brzdových trubek
 • teplotní a vlhkostní zkoušky
  • zkoušky přístrojů a zařízení za extrémních teplot (-70 °C až 180 °C) a relativní vlhkosti od 10 % do 95 %, do rozměrů 1 000 x 1 000 x 2 500 mm
 • kalibrace kapalinových a plynových tlakoměrů
 • zkoušky komponent pro systémy LPG/CNG
  • homologační zkoušky přístrojů a zařízení pro alternativní pohon motorových vozidel na LPG a CNG podle mezinárodních předpisů EHK 67.01, EHK 110 a ISO 15500

 

Vybavení (výběr):

 • zdroje statického tlaku 300 MPa
 • zdroje dynamického tlaku pro cyklování do 45 MPa
 • klimatická komora pro teplotní a vlhkostní zkoušky
 • etalony pro kalibraci tlakoměrů

 

Normy (nejčastěji používané zkoušky - hydraulika):

ČSN EN ISO 6803 Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkouška dynamickým hydraulickým tlakem bez ohýbání
ČSN EN ISO 1402 Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkoušky hydrostatickým tlakem
ČSN 11 9008 Hydrostatické mechanismy. Metody zkoušení
ČSN EN 378-2 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace
ČSN EN 13322-1 Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny - Návrh a konstrukce - Část 1: Uhlíkové oceli
ČSN EN 13322-2 Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny - Návrh a konstrukce - Část 2: Nerezavějící oceli
ISO 4038

Road vehicles - Hydraulic braking systems - Simple flare pipes, tapped holes, male fittings and hose end fittings

ISO 7241-2 Hydraulic fluid power - Quick-action couplings - Part 2: Test methods
ISO 15500 Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel systém components
ECE Regulation No. 67.01 Uniform provisions concerning the approval of: I. Approval of specific equipment of vehicles of category M and N using liquefied petroleum gases in their propulsion system II. Approval of vehicles of category M and N fitted with specific equipment for the use of liquefied petroleum gases in their propulsion system with regard to the installation of such equipment
ECE Regulation No. 110 Uniform provisions concerning the approval of: I. Specific components of motor vehicles using compressed natural gas (CNG) in their propulsion system; II. Vehicles with regard to the installation of specific components of an approved type for the use of compressed natural gas (CNG) in their propulsion system
   

 

Zákazníci:

 • výrobci tlakových nádob
 • výrobci hydraulických prvků a systémů
 • výrobci klimatizací
 • výrobci hadic a brzdových trubek
 • výrobci komponent pro systémy LPG/CNG
 • výrobci, prodejci a uživatelé tlakoměrů

 

Kontakt:

Ing. Miroslav Valeš, Ph.D.
ředitel VZLU TEST, a.s.
Tel: +420 225 115 267, +420 724 966 830,  fax: +420 225 115 430
e-mail: vales@vzlutest.cz
 

Ing. Jindřich Žďánský
vedoucí Zkušebny hydrauliky
Tel: +420 225 115 221, +420 602 385 074, fax: +420 225 115 430
e-mail: zdansky@vzlutest.cz