zkoušky, měření, analýzy

Revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení

tlak_nadob

Nabízíme:

Provádíme revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení. Společnost VZLU TEST, a.s. má k této činnosti uděleno příslušné Oprávnění, vydané Technickou inspekcí České republiky pod č. 0346/3/20/TZ-T-NA.

Oprávnění se vztahuje na kategorii NA (tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 103), zahrnující zároveň i kategorii NB (ostatní tlakové nádoby (tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem do 0,2 MPa včetně, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu nižší nebo rovnu 103).

 

Kontakt:

Ing. Jindřich Žďánský
vedoucí ZH VZLU TEST, a.s.
Tel: +420 225 115 221,  fax: +420 225 115 430
zdansky@vzlutest.cz


Ing. Miroslav Valeš, Ph.D.
ředitel VZLU TEST, a.s.
Tel: +420 225 115 267, +420 724 966 830,  fax: +420 225 115 430
vales@vzlutest.cz

Soubory

ke stažení

Fotogalerie