zkoušky, měření, analýzy

Kalibrace

ssssss-20160117235139

Nabízíme:


Provádíme kalibrace fyzikálních a elektrických veličin pomocí vlastních etalonů s metrologickou návazností na ČMI v těchto oblastech:

 • elektrické veličiny (kalibrace multimetrů, ampérmetrů, voltmetrů, bočníků, aj.) 
  • stejnosměrné napětí do 1000 V
  • stejnosměrný proud do 300 A
  • střídavé napětí do 700 V
  • střídavý proud do 10 A
  • elektrický odpor do 100 MOhm
  • frekvence do 50 MHz
 • mechanické chvění (vibrace)
 • teploty (v rozsahu –60 až +180°C)
 • váhy (v rozsahu do 22 kg s rozlišitelností 1 g) 
 • zařízení a snímače na měření podtlaku až do 70 mbar
 • deformační manometry do 100 MPa

 
Kontakt:


Ing. Miroslav Valeš, Ph.D.
ředitel VZLU TEST, a.s.
Tel: +420 225 115 267, +420 724 966 830,  fax: +420 225 115 430
vales@vzlutest.cz

 

Fotogalerie