zkoušky, měření, analýzy

Klimatické a korozní zkoušky

klima1-20160119152057

Nabízíme:

 • komplexní klimaticko-korozní zkoušky konstrukčního provedení výrobků 

 • klimaticko-korozní zkoušky povrchových úprav 

 • jednotlivé zkoušky vlivu okolního prostředí: 

 • zkoušky vlivu simulovaného slunečního a UV záření 

 • zkoušky vlivu teploty, vlhkosti a teplotních šoků; výšky a námrazy 

 • zkoušky krytí 

 • zkoušky odolnosti proti prachu 

 • zkoušky odolnosti proti vodě (padající vodní kapky, výkyvná trubice, tryskající voda) 

 • zkoušky v ozónové atmosféře 

 • korozní zkoušky v solné mlze 

 • korozní zkoušky v atmosféře oxidu siřičitého 

 

Vybavení:

 • komory Vötsch Industrietechnik VSC/KWT450, ERICHSEN Corrotherm610 pro zkoušky solnou mlhou (450 dm3 a 480 dm3), Gebr. Liebisch GmbH & Co. KG Labortechnik, typ SKB 1000 ATR (1000 dm3) a Unique Electronics Limited UQS0600-X

 • korozní komora Gebr. Liebisch GmbH & Co. KG Labortechnik KB300 - zkoušky v SO2 (300 dm3)

 • klimatické komory Vötsch Industrietechnik, Weiss Umwelttechnik, CTS a Angelantoni (160, 250, 570, 1000, 1500 a 2500 dm3, -80 °C až +180 °C, rel. vlhkost až 98 %) 

 • komora pro zkoušky globálním slunečním zářením Weiss Umwelttechnik SB22/ 570-40 Pi (zkušební plocha cca 600 x 600 mm, 300-3000 nm, 1,12 kW.m-2)

 • komora pro zkoušky UV zářením ATLAS CTS+ (zkušební plocha 200 x 280 mm, 300-800 nm, do 765 W.m-2

 • komory pro zkoušky chladem/teplem Memmert, EPS, WSU, Frigera, apod. 

 • komory pro zkoušky tepelnými šoky Vötsch Industrietechnik a  Weiss Umwelttechnik (3 x 200 dm3)

 • komora pro zkoušky ozonem Weiss Umwelttechnik (160 dm3

 • komora pro zkoušky prachem Weiss Umwelttechnik ST 1000 U-S/1000 

 • komora pro zkoušky vodou PTL Dr. Grabenhorst

 

Normy (nejčastější typ prováděných zkoušek):

ČSN EN 60068-2-30

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-30: Zkoušky - Zkouška Db: Vlhké teplo cyklické

ČSN IEC 68-2-38

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-38: Zkouška Z/AD: Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí

ČSN EN 60068-2-1

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-1: Zkoušky - Zkouška A: Chlad

ČSN EN 60068-2-2

Základní zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkoušky B: Suché teplo

ČSN EN 60068-2-14

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška N: Změna teploty

ČSN EN ISO 9227

Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou

ČSN ISO 6988

Kovové a jiné anorganické povlaky. Zkouška oxidem siřičitým s povšechnou kondenzací vlhkosti

ČSN EN 60529

Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

ČSN EN IEC 60068-2-5

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-5: Zkoušky - Zkouška S: Simulované sluneční záření na úrovni zemského povrchu a návod pro zkoušky slunečním zářením a působením klimatických vlivů

ČSN EN ISO 11341

Nátěrové hmoty - Umělé stárnutí a expozice umělému záření - Expozice filtrovanému záření xenonové obloukové výbojky

ČSN EN 50102

IEC 62262

Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód)

ASTM B 117

Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus

ASTM G 85

Standard Practice for Modified Salt Spray (Fog) Testing

PV1200

Testing of Resistance to Environmental Cycle Test (+80/-40) °C

PV1208

Kondensatoren, Wasser- und Ladeluftkuhler aus Al-Legierungen. Korrosionsprufung (SWAAT)

PV1210

Body and Add-on Parts Corrosion Test

PV1303

Nekovové materiály Zkouška osvitem pro konstrukcní díly vnitrního prostoru vozidla

PV3305

Vulcanized Rubber Products. Test of Ozone Resistance and Permanent Deformation

DIN 50021

Salt Spray Testing

DIN 50014

Climates and their technical applications. Standard atmospheres

DIN 50017

Klimate und ihre technische Anwendung. Kondenswasser - Prufklimate

DIN 50018

Zkouška v proměnném klimatu s kondenzující vodou v atmosféře obsahující oxid siřičitý

DIN 40050

IP-Schutzarten

RTCA/DO-160

Podmínky prostředí a zkušební postupy pro palubní zařízení

MIL-STD-810

Environmental Engineering Considerations and Laboratoty Tests

MIL-C-5541

Chemical Conversion Coatings on Aluminium and Aluminium Alloys

MIL-A-8625

Anodic Coatings for Aluminium and Aluminium Alloys

 

Zákazníci:

 • firmy provádějící povrchové úpravy strojírenských výrobků vystavených vlivům prostředí 

 • výrobci přístrojů a systémů určených pro provoz v extrémních podmínkách 

 • dodavatelé podsestav pro automobilový i jiný průmysl

 

Kontakty:

Ing. Miroslav Valeš, Ph.D.
ředitel VZLU TEST, a.s.
Tel: +420 225 115 267, +420 724 966 830,  fax: +420 225 115 430
e-mail: vales@vzlutest.cz

 

Ing. Pavel Malý
vedoucí Zkušebny klimatotechnologie
Tel: 225 115 113, +420 724 278 559, fax: +420 225 115 430
e-mail: maly@vzlutest.cz