zkoušky, měření, analýzy

PF2024

Dovolte nám poděkovat Vám za spolupráci v letošním roce, a do následujícího roku 2024 Vám popřát mnoho štěstí, lásky a úspěchů v osobním i profesionálním životě. Váš kolektiv VZLU TEST, a.s.

Naši zákazníci

Mezi naše typické zákazníky patří firmy z oblasti automobilového průmyslu, leteckého průmyslu, výrobci systémů a výrobků pro drážní a kolejová vozidla, ...

Naše služby

Provádíme zkoušky výrobků, jejich částí, materiálů, apod., podle požadavků norem, předpisů, či zákaznických specifikací

Vibrace, rázy, zrychlení

Provádíme zkoušky mechanické odolnosti výrobků a jejich částí, zejména vibrace, údery a rázy, lineární zrychlení (centrifuga), ...

Klimatické a korozní zkoušky

Provádíme klimatické a korozní zkoušky, např. teplem, chladem, střídáním teplot, UV zářením, prach, ozon, IP krytí, korozní zkoušky...

Tlakové zkoušky

Provádíme hydraulické a pneumatické tlakové testy, vč. testů statickým i dynamickým tlakem, destrukční testy, ...

Systémy a prvky na LPG/CNG

Zkoušky prvků a systémů pro alternativní pohon motorových vozidel na LPG a CNG

Elektrické testy

Zkoušíme elektrické výrobky a systémy dle požadavků norem, leteckých a dalších předpisů, ...

Kalibrace

Provádíme kalibrace měřidel, zejména teploty, hmotnosti, tlaku, elektrických veličin, ...

aktuality